شرایط ثبت نام

هنرجویان گرامی!
برای ثبت نام در آموزشگاه نیزار مدارک زیر نیاز می باشد:
١. دو قطعه عکس
٢. یک کپی شناسنامه