محمد صالحی


گیتار

1378 : شروع فعالیت موسیقی و نوازندگی گیتار کلاسیک
1384 : شرکت در کلاس های گیتار کلاسیک کارینا کیمیایی
1385 : شرکت در مستر کلاس گیتار کلاسیک پروفسور لیلی افشار
1385 : گذراندن دوره تئوری موسیقی ، هارمونی ، کنترپوان و تاریخ موسیقی نزد کیوان میرهادی
1386 : تحصیل در دانشکده هنر و معماری در رشته موسیقی
1387 : شرکت در کلاس های گیتار کلاسیک فرزین طهرانیان تکمیل دروس تئوری موسیقی نزد امیر مهیار تفرشی پور ، هارمونی ، کنترپوان ، فرم و آنالیز نزد محمد رضا تفضلی ، سازشناسی و ارکستراسیون نزد دکتر حسن ریاحی در دانشکده هنر و معماری سابقه فعالیت هنری
1384-1385 : عضویت در آنسامبل گیتار تهران به سرپرستی کارینا کیمیایی
1385 : کنسرت به همراه آنسامبل گیتار تهران در سالن اندیشه حوزه هنری
1385 : تنظیم قطعات موسیقی کلاسیک برای آنسامبل گیتار و اجرای آنها به همراه آنسامبل گیتار تهران
1386 : کنسرت تکنوازی و دونوازی در فرهنگسرای شهریار
1387-1388 : عضویت در گروه گیتار کلاسیک ویولت به سرپرستی مصطفی آخوندی
1387 : کنسرت به همراه گروه گیتار کلاسیک ویولت در کلیسای آلمانی ها و خانه هنرمندان ایران
1387 : راهیابی به مرحله نهائی مسابقه گیتار تهران در سالن رودکی کنسرت های متعدد تکنوازی و گروه نوازی در دانشکده هنر و معماری و آموزشگاه های موسیقی تهران

بازگشت>>