محمدرضا رحیمی


پیانو

سید محمدرضا رحیمی کارشناس موسیقی(با گرایش موسیقی کلاسیک)

الف-سوابق تحصیلی: 1-فراگیری پیانو و موسیقی کلاسیک از سال 1371 تحت نظارت واموزش اقای دکتر محمد منشوری و ادامه ان تا سال 1382 2-شرکت در کنکور سراسری دانشگاه ازاد اسلامی و راهیابی به دانشکده هنر و معماری در سال 1382 و تحصیل در رشته موسیقی با ساز تخصصی پیانو کلاسیک تحت اموزش و هدایت استاد چیستا غریب گرکانی و کسب اموزشهای علمی لازم از محضر ایشان در دانشکده و شرکت در کلاسهای خصوصی ایشان در جهت تکامل نوازندگی پیانو کلاسیک 3-کسب فیض و بهره گیری از محضر اساتید بنام موسیقی رافائل میناسکانیان(استاد دانشگاه تهران) و پائولا پیازنتین(استاد کنسرواتوار میلان) در جهت شناخت بیشتر رموز پیانو کلاسیک 4-فراگیری سلفز در سال 1382 نزد استاد شریف لطفی 5-فراگیری هارمونی کنترپوان وفرم نزد اساتید مصطفی کمال پورتراب و منصور حقی 6-تحصیل سازشناسی و ارکستراسیون در محضر دکتر حسن ریاحی و تاریخ موسیقی نزد دکتر امیر اشرف اریانپور

ب-تالیف کتاب: دو جلد کتاب با عناوین خانواده سازهای برنجی و امپرسیونیزم و گسترش آن در موسیقی( دردست چاپ)

سوابق اجرائی: 1-دو رسیتال پیانو(از باروک تا معاصر) در دانشکده هنر و معماری 2-تنظیم و اجرای موسیقی دستگاهی اسپانیا(فلامینکو) برای سازهای گیتار-ییانو و ساز ضربی کاخون در اموزشگاه پارس 3-اجرای دوئیت پیانو- گیتار در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران
4-همراهی پیانو با سازهای زهی در فرهنگسرای ارسباران 5-اهنگسازی و تنظیم چند قطعه برای پیانو و سازهای دیگر

 
بازگشت>>