بهاره نوروزی پور

ارف
متولد سال ١٣٥٧ شیراز
وی فراگیری سنتور را از سن 11 سالگی نزد استاد راستی و استاد پشنگ کامکار آغاز کرد.
سابقه آموزش
تدریس سنتور بزرگسال در جهاد دانشگاهی شیراز
شروع کلاسهای ارف نزد استاد سودابه سالم و استاد ناصر نظر
تدریس ارف در آموزشگاه های، مدارس و مهد کودک
بازگشت>>