محمودرضا میرصیافی


ویولن

متولد 9 اردیبهشت 1357، کارشناس ارشد موسیقی از دانشگاه تهران .گذراندن دوره معلمی ویولن از کالج سی سی ای کانادا.سابقه تدریس در دانشگاه تهران و مرکز آموزش دانشگاه تهران و آموزشگاه های متعدد.سابقه نوازندگی در ارکستر ملی.ارکستر خانه هنرمندان .ارکستر وزیری و ارکستر سمفونیک

بازگشت>>