پروین فرهادی


آواز

    تولد 1336 مراغه و ساکن تهران هستند.از دوران کودکی با موسیقی آشنا گردیده و در نواحی مختلف تهران امتیازاتی کسب نمودند. از دیماه سال 1367 هنر موسیقی را به صورت جدی شروع نموده و تا پایان سال 1373 در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی زیر نظر استاد بزرگوار،خانم پریسا،ردیف آوازی مرحوم کریمی را به پایان رساندند. در طول فراگیری همزمان در دو کنسرت در بهمن ماه 1371 و آذر ماه سال 1372 همراه با گروه کر شرکت داشتند. در سال 1373 بنا به درخواست خانم پریسا پس از موفقیت در امتحان شورای اداره کل موسیقی،به عنوان هنر آموز تا سال 1377 در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایرانی مشغول بوده و در این مدت بنا به تصمیم شورای اداره کل مذکور،در ضمن فعالیت در مرکز مذکور،ردیف عبداله خان دوامی را نزد استاد گرامی،آقای صالح عظیمی گذراندند. در بهمن ماه سال 1377 بنا به نظر اعضاء شورای انجمن موسیقی بانوان،که متشکل از خانم ها ملیحه سعیدی،هنگامه اخوان و ارفع اطرائی و افلیا پرتو،برای اجرای کنسرت،مورد تائید قرار گرفتند. ایشان دارای مجوز جهت اجرای کنسرت از شورای موسیقی وزارت ارشاد از مرداد ماه سال 1379 می باشند. در سال 1378 در پانزدهمین جشنواره موسیقی فجر در گروه حلاج به عنوان همخوان شرکت داشته،در اردیبهشت ماه 1386 با گروه غوغا در شیراز همکاری نمودند. دراسفند ماه سال 1378 بعد از جلسه پرسش و پاسخ در محضر استاد بزرگوار،آقای محمد رضا شجریان در محل خانه هنرمندان،و بعد از تست صدا،مورد تائید ایشان جهت اجرای کنسرت و تعلیم به هنرجویان قرار گرفته ،و در حال حاضر زیر نظر ایشان دوره های عالی را طی می نمایند. از اواسط سال 1380 به یادگیری صدا سازی و شیوه آوازی شادروان سید حسین طاهر زاده زیر نظر استاد ارجمند،آقای حمیدرضا نوربخش مشغول می باشند. ضمن تائید شورای مرکز حفظ و پژوهش موسیقی ایرانی،به عضویت افتخاری مرکز مذکور پذیرفته شده،عضو وابسته کانون خوانندگان ایرانی(خانه موسیقی)می باشند. ایشان همچنین به ساز سه تار آشنایی دارند.

بازگشت>>